บริษัท ไทยซาวด์แล็บ จำกัด
 
          เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา อาทิ
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab
- ครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access Learning Center
- ครุภัณฑ์ห้องโสตน์ทัศนูปกรณ์ Multimedia Class room
- ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม Conference system
- ครุภัณฑ์ชุดทดสอบและลงคะแนนเสียง Audience Response System
- ศูนย์บริการ Service Center
 
จากประสบการณ์ของเรา คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจน การตอบรับที่ดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทั่วประเทศ ทำให้เรามีกำลังใจที่จะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆและการบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป และหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับ ความไว้วางใจจากท่าน ทั้งในวันนี้และในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สมดังเจตนารมณ์ของเรา
 
" มอบสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา "
 
        ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรา ถูกออกแบบและวิจัย ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ ของเราตรงตามความต้องการ ของผู้ ใช้งาน โดยคำนึง ถึงอรรถประโยชน์ที่สูงสุด ใน ราคาที่สมเหตุสมผล
        นอกจากนี้เรายังมีโรงงานผลิต ซึ่งมีกระบวน การผลิต และ ควบคุมคุณภาพของสินค้า ที่เป็นไป ตาม มาตรฐาน IPC-A-610D ของ Institute for Interconnection Packaging Electronic Circuits ประเทศ สหรัฐอเมริกา
      บริษัท ไทยซาวด์แล็บ จำกัด ก้าวไปสู่การเป็น ผู้นำที่ได้ให้บริการ อย่าง ครบวงจร เรามีทีมงาน ที่คอยช่วยเหลือ และ ให้บริการ ติดตั้ง โยกย้าย ซ่อมบำรุง ครุภัณ์ ห้อง ปฏิบัติการทางภาษา ห้องโสตน์ทัศนูปกรณ์ ห้อง ประชุม นอกจากนั้น เรายังมี ศูนย์บริการที่พร้อม เต็มใจให้คำปรึกษา แนะนำ และคอยช่วยเหลือ เกี่ยวกับ งานระบบ งานซ่อมบำรุง อย่างครบวงจร
 
 
Visitor : 237856